ตารางกิจกรรมเดือนมกราคม 2552


วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552

เวลา 13.00-15.30 น. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านเรือนไทย

เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสมาธิไฮเทค

โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์


วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552

เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมแสนสนุกประดิษฐ์ของชำร่วยด้วยริ้บบิ้น

โดย คุณป้าศรีวรรณ


วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552

เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสมาธิไฮเทค

โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์


วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552

เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมแสนสนุกกับโมบายสวยของฉัน

โดย คุณพรรณทิพย์ เขื่อนสุวรรณ


วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552

เวลา 08.00-16.00 น. กิจกรรมวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ


วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552

เวลา 13.00-16.00 น. แอ่ววัด แอ่วเวียงชมทิวทัศน์เมืองลำปาง ณ วัดม่อนพญาแช่

และเรียนรู้ศิลปะการปั้นหม้อชุมชนวัดม่อนเขาแก้ว


เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสมาธิไฮเทค

โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์


วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2552

เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรมแสนสนุกฉีกปะอย่างสร้างสรรค์ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ


วันอังคารที่ 27 มกราคม 2552

เวลา 08.00-16.00 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 8 กลุ่ม 2

(โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง โรงเรียนบ้านสบค่อม และโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง)


วันพุธที่ 28 มกราคม 2552

เวลา 08.00-16.00 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 9 กลุ่ม 1

(โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง โรงเรียนบ้านแม่อางและโรงเรียนบ้านจำค่า)


วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552

เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสมาธิไฮเทค

โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์

1 ความคิดเห็น:

ศึกษาต่อออสเตรเลีย กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

ข่าวเดือนสิงหาคม 2552

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน"
ระหว่างสำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)กับมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี โดยมีความประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดในสถานศึกษาตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการดำเนินงานระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมส่วนรวมต่อไป ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายได้แก่นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ผู้อำนวยการสำนักอุทยานการเรียนรู้) นางสาวเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์(ผู้จัดการฝ่านจัดการเครือข่ายสำนักงานอุทยาการเรียนรู้ ) นายณรงค์ ปัทมะเสวี (ประธานกรรมการมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) นายไพศาล ด่านวิรุทัย (ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี) และแขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมลงนามในพิธีการครั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชนสำนักพิมพ์ลานนาโพสต์ ททบ.5 และเขลางค์นครเคเบิลทีวีลำปาง มาร่วมทำข่าว.

ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 - 18.00 น. เจ้าหน้าที่Tk parkและศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดกิจกรรมร่วมกันในงานMuse Mobile หรือ พิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ( 5 แยกหอนาฬิกา ) โดยได้นำกิจกรรมสนุกสนานไปร่วมจัดให้กับผู้ที่เข้ามาในบริเวณงานด้วย อาทิ สมุดดีด(Flip book) กิจกรรมวาดภาพระบายสี เกมเสริมทักษะ โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม กับเป็นครอบครัว เป็นจำนวนมาก งานนี้ได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้กันไปถ้วนหน้า

คณะTkparkมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ 29-05-09

คณะจากTk parkได้เดินทางมาประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ

เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการและทำงานร่วมกันในอนาคต

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมและรับมอบหนังสือ จากประธานมูลนิธิฯ 30/05/09

คณะผู้บริหารและครู 6 โรงเรียน ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการห้องสมุดสัญจร โครงการยอดนักอ่าน

เกมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโดย คุณไตรศักดิ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์

และรับมอบหนังสือจากคุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิฯ