ตารางกิจกรรมเดือนธันวาคม 2551


วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551
เวลา 11.00-18.00 น. “วันพ่อแห่งชาติ” คุณลูกพาคุณพ่อมาสมัครสมาชิกฟรี
(วันอื่น ๆ ในเดือนธันว
าคมนี้ คุณพ่อสมัครสมาชิก 100 บาท)
-------------------------------------------


วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551
เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมคิดร่วมทำดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน
-------------------------------------------วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2551
เวลา 13.00-15.00 น. การทำหุ่นมือมหาสนุก โดย Mr.Robert
-------------------------------------------วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551
เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสมาธิเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์
(ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-19.30 น.)
-------------------------------------------


วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551
เวลา 15.00-17.00 น. กิจกรรม “ทรายสวยในแก้วใสและเครื่องร่อน”
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง
-------------------------------------------


วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551
เวลา 08.30-16.00 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 6 กลุ่ม 2
(โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง โรงเรียนบ้านสบค่อม
และโรงเรียนบ้านฮ่อง)
-------------------------------------------


วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551
เวลา 13.00-16.00 น. แอ่ววัด แอ่งเวียง
ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง และร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำรถม้าลำปาง

เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสมาธิเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์

-------------------------------------------


วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551
เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมแสนสนุกประดิษฐ์ภาพจากใบไม้
-------------------------------------------วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551
เวลา 08.00-16.00 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 6 กลุ่ม 1
(โรงเรียนบ้านแม่อาง โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
และโรงเรียนบ้านจำค่า)
-------------------------------------------


วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551
เวลา 13.00-15.00 น. โลกนิทานแห่งความสุข ครั้งที่ 7 โดย Mr.Robert
เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสมาธิเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์
-------------------------------------------


วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551
เวลา 17.00-20.00 น. กิจกรรมสอยดาว รับรางวัล ต้อนรับปีใหม่
-------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

ข่าวเดือนสิงหาคม 2552

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน"
ระหว่างสำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)กับมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี โดยมีความประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดในสถานศึกษาตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการดำเนินงานระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมส่วนรวมต่อไป ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายได้แก่นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ผู้อำนวยการสำนักอุทยานการเรียนรู้) นางสาวเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์(ผู้จัดการฝ่านจัดการเครือข่ายสำนักงานอุทยาการเรียนรู้ ) นายณรงค์ ปัทมะเสวี (ประธานกรรมการมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) นายไพศาล ด่านวิรุทัย (ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี) และแขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมลงนามในพิธีการครั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชนสำนักพิมพ์ลานนาโพสต์ ททบ.5 และเขลางค์นครเคเบิลทีวีลำปาง มาร่วมทำข่าว.

ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 - 18.00 น. เจ้าหน้าที่Tk parkและศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดกิจกรรมร่วมกันในงานMuse Mobile หรือ พิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ( 5 แยกหอนาฬิกา ) โดยได้นำกิจกรรมสนุกสนานไปร่วมจัดให้กับผู้ที่เข้ามาในบริเวณงานด้วย อาทิ สมุดดีด(Flip book) กิจกรรมวาดภาพระบายสี เกมเสริมทักษะ โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม กับเป็นครอบครัว เป็นจำนวนมาก งานนี้ได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้กันไปถ้วนหน้า

คณะTkparkมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ 29-05-09

คณะจากTk parkได้เดินทางมาประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ

เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการและทำงานร่วมกันในอนาคต

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมและรับมอบหนังสือ จากประธานมูลนิธิฯ 30/05/09

คณะผู้บริหารและครู 6 โรงเรียน ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการห้องสมุดสัญจร โครงการยอดนักอ่าน

เกมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโดย คุณไตรศักดิ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์

และรับมอบหนังสือจากคุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิฯ