ตารางกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2551


วันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00-16.00 น. การจัดทำ E-Book ภาษิตล้านนา โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00-16.00 น. ประดิษฐ์กระทง โดย คุณนิศากร กังสดาลสุวรรณ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2551
เวลา 08.00-13.00 น. ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบรรพตสถิต อ.เมือง จ.ลำปาง
เวลา 13.00-16.00 น. การจัดทำ E-Book ภาษิตล้านนา โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00-16.00 น. การจัดทำ E-Book ภาษิตล้านนา โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00-16.00 น. หุ่นมือมหาสนุก โดย Mr. Robert

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551
เวลา 08.30-16.00 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 4 กลุ่ม 2
(โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง โรงเรียนบ้านสบค่อมและโรงเรียนบ้านฮ่อง)

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00-16.00 น. การจัดทำสมุดบันทึก น่ารัก... โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00-15.00 น. โลกนิทานแห่งความสุข ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551
เวลา 08.30-16.00 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 5 กลุ่ม 1 (โรงเรียนบ้านแม่อาง โรงเรียนบ้านหัวทุ่งและโรงเรียนบ้านจำค่า)

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00-16.00 น. การแข่งขันการจัดทำ E-book ภาษิตล้านนา รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา (8-12 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.00-16.00 น. การแข่งขันการจัดทำ E-book ภาษิตล้านนา รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา (13-18 ปี)

กิจกรรมในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 13.30-16.00 น. - การแข่งขันเกมฝึกคิด IQ-EQ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด
- เรียนวาดภาพสีน้ำกับ Mr. Robert

ไม่มีความคิดเห็น:

ข่าวเดือนสิงหาคม 2552

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน"
ระหว่างสำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)กับมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี โดยมีความประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดในสถานศึกษาตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการดำเนินงานระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมส่วนรวมต่อไป ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายได้แก่นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ผู้อำนวยการสำนักอุทยานการเรียนรู้) นางสาวเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์(ผู้จัดการฝ่านจัดการเครือข่ายสำนักงานอุทยาการเรียนรู้ ) นายณรงค์ ปัทมะเสวี (ประธานกรรมการมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) นายไพศาล ด่านวิรุทัย (ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี) และแขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมลงนามในพิธีการครั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชนสำนักพิมพ์ลานนาโพสต์ ททบ.5 และเขลางค์นครเคเบิลทีวีลำปาง มาร่วมทำข่าว.

ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 - 18.00 น. เจ้าหน้าที่Tk parkและศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดกิจกรรมร่วมกันในงานMuse Mobile หรือ พิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ( 5 แยกหอนาฬิกา ) โดยได้นำกิจกรรมสนุกสนานไปร่วมจัดให้กับผู้ที่เข้ามาในบริเวณงานด้วย อาทิ สมุดดีด(Flip book) กิจกรรมวาดภาพระบายสี เกมเสริมทักษะ โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม กับเป็นครอบครัว เป็นจำนวนมาก งานนี้ได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้กันไปถ้วนหน้า

คณะTkparkมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ 29-05-09

คณะจากTk parkได้เดินทางมาประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ

เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการและทำงานร่วมกันในอนาคต

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมและรับมอบหนังสือ จากประธานมูลนิธิฯ 30/05/09

คณะผู้บริหารและครู 6 โรงเรียน ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการห้องสมุดสัญจร โครงการยอดนักอ่าน

เกมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโดย คุณไตรศักดิ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์

และรับมอบหนังสือจากคุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิฯ