ตารางกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2552


วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสมาธิไฮเทค โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 13.00-15.00 น. แอ่ววัดแอ่วเวียง ทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดเกาะวาลุการาม

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 9 กุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมแสนสนุก “หัวใจ สื่อรัก”
เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสมาธิไฮเทค โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์


วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมแสนสนุก “สนุกกับตะเกียบ” โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสมาธิไฮเทค โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมแสนสนุก “ตุ๊กตาจากดินเผา ” โดย คุณพรรณทิพย์ เขื่อนสุวรรณ

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.00-16.00 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 10 กลุ่ม 1,2
(โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง โรงเรียนบ้านแม่อาง โรงเรียนบ้านจำค่า โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง โรงเรียนบ้านสบค่อมและโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง)

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 13.00-15.00 น. โลกนิทานแห่งความสุข เวลา 18.00-19.30 น. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยสมาธิไฮเทค โดย อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์

กิจกรรมในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 13.30-16.00 น. - การแข่งขันเกมฝึกคิด IQ-EQ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด


ไม่มีความคิดเห็น:

ข่าวเดือนสิงหาคม 2552

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน"
ระหว่างสำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)กับมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี โดยมีความประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดในสถานศึกษาตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการดำเนินงานระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมส่วนรวมต่อไป ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายได้แก่นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ผู้อำนวยการสำนักอุทยานการเรียนรู้) นางสาวเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์(ผู้จัดการฝ่านจัดการเครือข่ายสำนักงานอุทยาการเรียนรู้ ) นายณรงค์ ปัทมะเสวี (ประธานกรรมการมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) นายไพศาล ด่านวิรุทัย (ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี) และแขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมลงนามในพิธีการครั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชนสำนักพิมพ์ลานนาโพสต์ ททบ.5 และเขลางค์นครเคเบิลทีวีลำปาง มาร่วมทำข่าว.

ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 - 18.00 น. เจ้าหน้าที่Tk parkและศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดกิจกรรมร่วมกันในงานMuse Mobile หรือ พิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ( 5 แยกหอนาฬิกา ) โดยได้นำกิจกรรมสนุกสนานไปร่วมจัดให้กับผู้ที่เข้ามาในบริเวณงานด้วย อาทิ สมุดดีด(Flip book) กิจกรรมวาดภาพระบายสี เกมเสริมทักษะ โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม กับเป็นครอบครัว เป็นจำนวนมาก งานนี้ได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้กันไปถ้วนหน้า

คณะTkparkมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ 29-05-09

คณะจากTk parkได้เดินทางมาประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ

เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการและทำงานร่วมกันในอนาคต

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมและรับมอบหนังสือ จากประธานมูลนิธิฯ 30/05/09

คณะผู้บริหารและครู 6 โรงเรียน ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการห้องสมุดสัญจร โครงการยอดนักอ่าน

เกมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโดย คุณไตรศักดิ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์

และรับมอบหนังสือจากคุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิฯ