ตารางกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552

เวลา 13.30-15.30 น. ประดิษฐ์ตุ๊กตาจากไหมพรม
โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การรเรียนรู้ฯ

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552
เวลา 13.30-15.30 น. เสน่ห์ขนมไทย...กระหรี่พัฟ
โดย นายอรรถพร พีระเชื้อ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552
เวลา 13.00-16.00 น. เรียนรู้ไปกับ โปรแกรม Photo Scap / Webblog
โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ฯ

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552
เวลา 13.00-16.00 น. เรียนรู้ไปกับ โปรแกรม Photo Scap / Webblog
โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ฯ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30-16.30 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 11 กลุ่มที่ 1
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง โรงเรียนบ้านแม่อาง และโรงเรียนบ้านจำค่า

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30-16.30 น. ห้องสมุดสัญจร ครั้งที่ 12 กลุ่มที่ 2
โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง โรงเรียนบ้านสบค่อม และโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30-14.00 น. จัดนิทรรศการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552
เวลา 13.00-15.00 น. แอ่ววัดแอ่วเวียง ทัศนศึกษาการแพทย์แผนไทยกับวัดในชุมชน
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตและปฏิบัติธรรมวัดทุ่งบ่อแป้น
โดย เจ้าหน้าที่วัดทุ่งบ่อแป้น

กิจกรรมในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 13.30-16.00 น. - การแข่งขันเกมฝึกคิด IQ-EQ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด
ข่าวเดือนสิงหาคม 2552

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน"
ระหว่างสำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)กับมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี โดยมีความประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดในสถานศึกษาตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการดำเนินงานระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมส่วนรวมต่อไป ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายได้แก่นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ผู้อำนวยการสำนักอุทยานการเรียนรู้) นางสาวเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์(ผู้จัดการฝ่านจัดการเครือข่ายสำนักงานอุทยาการเรียนรู้ ) นายณรงค์ ปัทมะเสวี (ประธานกรรมการมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) นายไพศาล ด่านวิรุทัย (ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี) และแขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมลงนามในพิธีการครั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชนสำนักพิมพ์ลานนาโพสต์ ททบ.5 และเขลางค์นครเคเบิลทีวีลำปาง มาร่วมทำข่าว.

ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 - 18.00 น. เจ้าหน้าที่Tk parkและศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดกิจกรรมร่วมกันในงานMuse Mobile หรือ พิพิธภัณฑ์ติดล้อ ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ( 5 แยกหอนาฬิกา ) โดยได้นำกิจกรรมสนุกสนานไปร่วมจัดให้กับผู้ที่เข้ามาในบริเวณงานด้วย อาทิ สมุดดีด(Flip book) กิจกรรมวาดภาพระบายสี เกมเสริมทักษะ โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม กับเป็นครอบครัว เป็นจำนวนมาก งานนี้ได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้กันไปถ้วนหน้า

คณะTkparkมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ 29-05-09

คณะจากTk parkได้เดินทางมาประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ

เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการและทำงานร่วมกันในอนาคต

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมและรับมอบหนังสือ จากประธานมูลนิธิฯ 30/05/09

คณะผู้บริหารและครู 6 โรงเรียน ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการห้องสมุดสัญจร โครงการยอดนักอ่าน

เกมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโดย คุณไตรศักดิ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์

และรับมอบหนังสือจากคุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิฯ